Monique van de Graaf

Ik ben Monique van de Graaf en in het dagelijks leven werkzaam als arbeidsjurist en sociaal-verzekeringsjurist. In mijn werk heb ik regelmatig te maken met conflicten en lastige gesprekken. Deze achtergrond heeft er toe geleid dat ik gevraagd ben als extern voorzitter van een aantal klachtencommissies van grote instellingen. Medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag kunnen bij de klachtencommissie een klacht indienen. Denk hierbij aan zaken als pesten, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Als klachtencommissie beoordeel je de gegrondheid van de klacht en breng je een advies uit aan de directie. Hierin doe je zo nodig ook aanbevelingen hoe zaken in de organisatie aangepakt kunnen worden. Een klacht is immers een leermoment voor de organisatie.

Omdat je in een klachtencommissie aan de achterkant van het traject zit, voelde ik bij mezelf de behoefte om wat meer aan de voorkant van het proces te zitten en te kijken of ik daarin wat kan betekenen. Als ongewenst gedrag snel de kop kan worden ingedrukt is het immers des te beter. Om die reden ben ik de opleiding voor vertrouwenspersoon gaan volgen en ben ik inmiddels ook gecertificeerd vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon sta ik naast de melder en bespreek ik met hem of haar de diverse mogelijkheden om het ongewenste gedrag te stoppen.

Waarom vind je het belangrijk dat je onderdeel bent van stichting TELT?

Al deze activiteiten sluiten perfect aan bij het doel van de stichting TELT namelijk een stuk bewustwording creëren waar het gaat om ongewenst gedrag en de impact daarvan op mensen. Het is van belang dat mensen niet met ongewenst gedrag blijven zitten. De stichting TELT wil ongewenst gedrag bespreekbaar maken en uit de wereld helpen. Iedereen heeft recht op een werksituatie die niet alleen fysiek veilig is maar ook psychisch. Heel veel leed en ziekteverzuim kan hierdoor voorkomen worden. Dat is wat ik als lid van de stichting TELT nastreef.

Heb je zelf weleens met grensoverschrijdend gedrag te maken gehad? En wat deed dit met je?

Ik heb zelf nog niet te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag maar maak geregeld mee wat het met mensen kan doen. In een bedrijf moet gewerkt worden volgens het abc-principe wat staat voor aandacht, betrokkenheid en communicatie. Wees alert op signalen van medewerkers die er op wijzen dat sprake is van ongewenst gedrag. Vraag er aandacht voor en maak het bespreekbaar.

Wat hoop je dat er over 5 jaar is veranderd in de samenleving?

Uiteraard is gedrag niet van de ene op de andere dag te veranderen, maar elke stap TELT. Mijn streven is dan ook dat mede dankzij de inspanningen van TELT ongewenst gedrag over 5 jaar aanzienlijk is gereduceerd.