Martje Princen

Martje Princen, Managing Director Normec. 35 jaar oud, rechten gestudeerd in Tilburg, in de financiële dienstverlening gestart om vervolgens samen met Joep Bruins en Marco Zomer de Normec Group te starten. Normec Group is actief in de TICC sector (Testen, Inspecteren, Certificeren en Compliance). Binnen de Normec Group ben ik verantwoordelijk voor de divisie Assurance waaronder Normec FLC, Normec VRO, Normec Certification en NCK vallen. In onze line of business zijn wij de gehele dag bezig om te controleren of kwaliteit bij onze klanten op orde is (in de breedste zin van het woord). Houden klanten zich aan de gestelde wet- en regelgeving en streven zij naar het op peil houden dan wel het continu verbeteren van de kwaliteit van hun diensten en of producten.

Waarom vind je het belangrijk dat je onderdeel bent van stichting TELT?

Stichting Telt staat voor een inclusieve arbeidsmarkt, wat dit voor mij inhoudt is dat ieder mens op een juiste plek in de arbeidsmarkt terecht kan komen. Werknemers en werkgevers zijn beide gebaat bij een goede match. Een goede match moet gebaseerd zijn op persoonlijkheid, capaciteiten en drives en zeker niet op factoren zoals leeftijd, sekse, geloofsovertuigingen of afkomst. Ik vind het belangrijk dat iedereen een eerlijke kans krijgt om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de arbeidsmarkt.

Heb je zelf weleens met grensoverschrijdend gedrag te maken gehad? En wat deed dit met je?

Ikzelf heb ontzettend veel geluk gehad dat ik altijd bij bedrijven heb gewerkt waar ik de kans heb gekregen om tot mijn recht te komen. Glazen plafonds zijn mij niet bekend en met mijn drive, inzet, persoonlijkheid en capaciteiten ben ik uiteindelijk ook op de juiste plek terechtgekomen waar ik de organisatie en onze werknemers kan helpen om ook hun “plekje” te vinden.

Wat hoop je dat er over 5 jaar is veranderd in de samenleving (met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag)?

Wat ik hoop dat er over 5 jaar veranderd is; ik hoop dat een aantal vooroordelen zijn weggenomen en dat iedereen een eerlijke kans krijgt op een plekje in arbeidsmarkt. Samen naar een eerlijke arbeidsmarkt is dan ook niets voor niets het motto van Normec FLC en Normec VRO!