Over TELT

We worden jaar op jaar geconfronteerd met discriminatie. Dit varieert van discriminatie op basis van geslacht, ras, leeftijd, afkomst tot zwangerschap. Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op een passende baan en dat organisaties (inclusief recruiters) onbevooroordeeld moeten kunnen werven en selecteren. Wij willen dat juist de flexbranche het voorbeeld van onbevooroordeeld selecteren wordt in Nederland.

Iedereen TELT mee

Telt is er voor iedereen die een rol speelt in de wereld van werk. We richten ons op de mensen die kandidaten informeren, selecteren en begeleiden in en naar werk. En uiteindelijk is Telt voor alle werkenden en werkzoekenden van Nederland. Ons doel is om iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Iedereen Telt mee!

Telt gelooft in een inclusieve arbeidsmarkt. Inclusiviteit en diversiteit geven bedrijven extra glans.

Missie van TELT

Telt kijkt verder dan haar neus lang is. Zij geeft arbeidsmarktprofessionals die tools waarmee zij een inclusieve arbeidsmarkt mogelijk maken. Dit doen wij door te informeren en door educatie. Door het actief toepassen van kennis en vaardigheden zijn professionals in staat sollicitanten en werkenden optimaal te selecteren en te begeleiden.

Wij streven naar diversiteit en inclusiviteit in de arbeidsmarkt.

E-learning

Producten van TELT

Wil jij graag een training over discriminatie binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.