Iedereen TELT mee

We worden jaar op jaar geconfronteerd met discriminatie binnen verschillende organisaties. Dit varieert van discriminatie op basis van geslacht, ras, leeftijd, afkomst tot zwangerschap. Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op een passende baan en dat organisaties (inclusief recruiters) onbevooroordeeld moeten kunnen werven en selecteren. Wij willen dat er onbevooroordeeld geselecteerd wordt in Nederland.

iEDEREEN TELT MEE

Telt is er voor iedereen die een rol speelt in de wereld van werk. We richten ons op de mensen die kandidaten informeren, selecteren en begeleiden in en naar werk.

Inclusie gaat over anderen betrekken. Mensen in hun waarde laten en men accepteren voor wie ze zijn. 

E-learning: Omgaan met discriminatie op de werkvloer

Wie gingen je voor

De volgende organisaties dragen TELT een warm hart toe.